2021 Clwbiau Llyfr

Book Clubs 2021

for Children & Young people

We are pausing our existing clubs and will set up some new clubs based on AGE ...The Books are either REAL from a "set" of books that can be picked up at a pre arranged time via our Order and Collect appointments. We also have our own SERIES OF BOOKS - pictured below PICK FROM THE SHELF, where our readers can each have a book or two from a series..... Or we can choose a "Borrowbox eAudio or eBook" - look below & find out which your child would like to read - get in touch and we can help you! HERE

 

For the Adults..

We have also paused our Adult Book Club and now have a very busy, active ONLINE "Novels @ Night" group!  We have over 20 in our lovely group messenger chat via Facebook and can welcome more!  We are sticking to Borrowbox eAudio and eBooks chosen either by poll or random each month.  One or two choices a month.... (some read faster than others!!)

 

our "meetings" will be virtual via zoom, a new way to chat about books, and for children play games and quizzes.
plant blwyddyn 5 yn ystod sesiwn gemau clwb llyfrau

Clwbiau plant

Mae ein clybiau a'n grwpiau yn dystiolaeth lewyrchus y GALL LLYFRAU FOD YN HWYL !! Rydym yn cynnal clybiau llyfrau misol ar gyfer pob oedran plentyn a gweithgareddau sy'n annog hyder a chariad popeth yn eiriol! Dechreuwn gydag sesiynau achlysurol o gân ac odl sy'n cysylltu â Chylch Chwarae Busy Rascals i annog darllen o'r oedran cynharaf .... ac mae gennym glybiau ar gyfer pob grŵp oedran hyd at Oedolion Ifanc. Mae gennym hefyd glwb wythnosol LEGO ar ddydd Mercher ar ôl ysgol, Saturday Morning Music Stars, a Burns By Your Side Listening Dog, Zane a'r perchennog Liz yn ymweld â dydd Iau i roi sesiynau hwb hyder anhygoel i unrhyw blentyn sy'n dymuno archebu lle! Cramio mewn Gweithdai Ysgrifennu gyda Paul o Lyfrgelloedd CNPT a Llyfr a Chrefft i blant.

The Books - Children's are REAL BOOK SETS or PICK FROM THE SHELF SERIES' (important for them to hold a book in this engulfing digital age.... although through Borrowbox there are many online books to read and audio books). We'd love for your children or yourself to join us.....get in touch and tell us which book you'd like to try!  Children's "real book set" options first then our current "Borrowbox" Adult Choice.......

If you'd like more information about the books below or about how book clubs work - get in touch! 

sesiwn cymraeg caffi wythnosol

Clybiau i oedolion

Nid ydym yn darparu ar gyfer y plant yn unig. Mae gennym glybiau wythnosol a misol i oedolion hefyd! Yn cychwyn gyda grŵp wythnosol (Mawrth am) Dysgwyr Cymru - Caffi Cymraeg - coffi a giggle a sgwrsio â Dysgwyr Cymru - bob amser yn chwilio am aelodau newydd yn siarad neu'n dysgu Cymraeg! Hefyd clwb iaith wythnosol yw Hwyl gyda Ffrangeg - i bob gallu ar nos Iau am 7pm! Mae gennym Grŵp Hanes Lleol misol yn trafod pob agwedd ar hanes ein hardal gydag arddangosfeydd bach o bryd i'w gilydd, sydd hefyd â Grŵp Atgofion Facebook mawr. Mae'r App Ancestry yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio gan ddefnyddio ein rhyngrwyd Llyfrgell ac yn aml byddwn yn rhedeg am gyrsiau Hanes Teulu gydag arbenigwr lleol. Fe wnaethom hefyd gofleidio'r Wythnos Dysgu Oedolion yn ystod 2019 gyda llawer o weithgareddau amrywiol.

Gweithgareddau teuluol

Mae gennym lawer o sesiynau yn ystod gwyliau'r ysgol - Calan Gaeaf, Pasg, Nadolig a'r Haf. Mae'r digwyddiadau hyn wedi'u hanelu at blant a theuluoedd ac maent wedi profi i fod yn boblogaidd iawn - gweler ein tudalen digwyddiadau. Uchafbwyntiau'r gorffennol yw teithiau i'r Theatr leol, Canolfan Gelf Pontadawe, gan gynnwys gweithdy crefft gan Theatromh Cymru, Sesiynau Gwneud Torchau Teulu a threfniadau blodau a'n diwrnod Hwyl Haf.