Amdanom ni

 

Mae Y Lolfa yn esblygu ac yn tyfu yn gyson gyda Gwirfoddolwyr, Ymddiriedolwyr, ffrindiau a Chwsmeriaid Llyfrgell newydd bob blwyddyn. Gallwch ddarganfod am ein grantiau, ein prosiectau a phopeth am ein hanes a'r daith i'r fan lle'r ydym heddiw, yn y dolenni isod.


Ein cenhadaeth yw darparu llyfrau, gweithgareddau a chydlyniant cymunedol am ddim neu fforddiadwy. Rydym yn ganolbwynt cyfeillgar cynnes yn ogystal â chanolfan wybodaeth.

Os oes angen help arnoch gan asiantaethau allanol rydym yn gweithio gyda llawer o bartneriaid - gweler y dudalen "Gweithio gyda" isod.

Os ydych chi am gysylltu â ni, llenwch y ffurflen gyswllt ar ein gwefan.