Hanes

Yn 2014 daeth Llyfrgell Gwawen Gwaun cae yn un o'r llyfrgelloedd cymunedol cyntaf yn Castell-nedd Port Talbot. Tynnodd yr Awdurdod Lleol arian yn ôl ar gyfer staff a rhent a ffurfiwyd Grŵp Gwirfoddolwyr Cymunedol, Y LOLFA i redeg y llyfrgell.


Mae ein Llyfrgellwyr gwirfoddol a'n Hymddiriedolwyr Gwirfoddol wedi cadw'r llyfrgell ar agor ac yn rhedeg ers y diwrnod hwnnw, gan gynnig gwasanaeth siriol cyfeillgar. Mae aelodaeth o'r llyfrgell wedi tyfu bob blwyddyn gyda digwyddiadau a gweithgareddau arbennig.


Gyda diwrnod Dathlu Haf 2015 a'n Ffair Grefftau Nadolig gyntaf yr un flwyddyn aethom o nerth i nerth gan fuddsoddi yn 2016 i ailosod y cyfrifiaduron a darparu mynediad cyflymach cyflym i'r we a wifi mawr ei angen.


Yn 2016 fe wnaethom hefyd gychwyn ein Clybiau i ddechrau o fewn grant, y mae llawer ohonynt yn dal i gael eu rhedeg heddiw gan wirfoddolwyr neu gan y grant cyfredol. Ein clybiau cyntaf oedd clybiau llyfrau, ysgrifennu creadigol a lego - mae pob un yn dal i aros ac mae llawer wedi tyfu a thyfu. (gweler ein tudalen clybiau)