gallery/LOGOTRANSP

Llyfrgell GCG Library

Newyddion

Rydym ar gau ar hyn o bryd ond byddwn yn trefnu gwasanaeth CLICIWCH A CASGLU yn fuan iawn ....Sialens Ddarllen yr Haf ar-lein. Canolfan Maerdy Center ar agor yn ystod dyddiau'r wythnos. Ar hyn o bryd mae ein clybiau ar-lein, grŵp Facebook Clwb Lego a Chlybiau Llyfrau ar gyfer pob oedran ynghyd â dosbarthiadau wythnosol Hwyl Ffrangeg i gyd ar Glybiau Chwyddo ... Cysylltwch â ni trwy e-bost neu neges facebook i ymuno!

Croeso

­

Llyfrgell Gymunedol yw Y Lolfa sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr sy'n darparu canolbwynt canolog ar gyfer benthyca a llyfrau, gwybodaeth, TG, cefnogaeth a llawer o grwpiau cynnes a chroesawgar. Rydym yn rhan agored o bob dydd Mawrth serch hynny i ddydd Sadwrn ac rydym bob amser yn cynnig wyneb a sgwrs gyfeillgar. Galwch heibio a darganfod!

  • Clybiau llyfrau
  • Grwpiau dysgu iaith
  • Clybiau Hanes Lleol a theuluol
  • Clybiau a Gweithdai Celf a Chrefft
  • Gweithgareddau Tymhorol
  • Clwb Lego

Newyddion

Rydym ar gau ar hyn o bryd ond byddwn yn trefnu gwasanaeth CLICIWCH A CASGLU yn fuan iawn ....Sialens Ddarllen yr Haf ar-lein. Canolfan Maerdy Center ar agor yn ystod dyddiau'r wythnos. Ar hyn o bryd mae ein clybiau ar-lein, grŵp Facebook Clwb Lego a Chlybiau Llyfrau ar gyfer pob oedran ynghyd â dosbarthiadau wythnosol Hwyl Ffrangeg i gyd ar Glybiau Chwyddo ... Cysylltwch â ni trwy e-bost neu neges facebook i ymuno!

News: Order+Collect

Phone:

07734274086

E-mail:

orders@gcglibrary.co.uk

Don't forget all the books available on BORROW BOX - a free app that's downloadable if you are a member of NEATH PORT TALBOT Librarys. (join above!)  You can also use the many online resources available to Neath Port Talbot Library members. HERE

 

Neath Port Talbot Libraries have a dedicated facebook page with activities that have been going on over the summer to tie in with the Summer Reading Challenge.

 

Canolfan Maerdy Food Hub open during weekdays. Our clubs are currently online,

 

Y Lolfa's Lego Club Facebook group and Book Clubs for all ages plus French Fun weekly classes all on Zoom Clubs... Do contact us by the any of the social media links below, phone or email to find out more!

ein hathroniaeth

­

Rydyn ni yma i gefnogi'r gymuned a chofleidio llyfrau, y gymuned, a phopeth Cymraeg! Rydym yn partneru Workways + ar gyfer cyflogaeth sydd ag allgymorth ddwywaith yr wythnos, Hwyl Lles a chyfeirio gan gynnwys Bore Coffi Dydd Gwener GCG, Celf a Chrefft yn y Llyfrgell a Banc Bwyd Cwm Amman. Mae Menteriaith yn cynnal digwyddiadau gyda ni yn rheolaidd ac rydym yn cynnal hyder wythnosol gan roi hwb i Reading to a Dog gyda Burns By Your Side!

gallery/people ring
gallery/autumnOCBilingual

Newyddion

Rydym ar gau ar hyn o bryd ond byddwn yn trefnu gwasanaeth CLICIWCH A CASGLU yn fuan iawn ....Sialens Ddarllen yr Haf ar-lein. Canolfan Maerdy Center ar agor yn ystod dyddiau'r wythnos. Ar hyn o bryd mae ein clybiau ar-lein, grŵp Facebook Clwb Lego a Chlybiau Llyfrau ar gyfer pob oedran ynghyd â dosbarthiadau wythnosol Hwyl Ffrangeg i gyd ar Glybiau Chwyddo ... Cysylltwch â ni trwy e-bost neu neges facebook i ymuno!