gwaun cae gurwen LIBRARY

lLYFRGELL

gcg

lIBRARY

Page title

Prosiectau

Health Expect 2015-2017 £20,000(dod yn fuan!)

Celtic Energy Community Fund 2017 £4500

www.healthexpectcic.org.uk

Ariannwyd y prosiect ‘Ymlaen ac Arlein’ gan arian a godwyd gan HealthExpect trwy The Health Lottery, y grant cyntaf a dderbyniodd Y Lolfa. Roedd yn cynnwys penodi gweithiwr prosiect rhan-amser, prynu tri chyfrifiadur at ddefnydd y cyhoedd, a sefydlu clybiau llyfrau, crefftau, Cymraeg, Lego a gweithgareddau eraill.

 

www.healthexpectcic.org.uk

Ariannwyd y prosiect ‘Ymlaen ac Arlein’ gan arian a godwyd gan HealthExpect trwy The Health Lottery, y grant cyntaf a dderbyniodd Y Lolfa. Roedd yn cynnwys penodi gweithiwr prosiect rhan-amser, prynu tri chyfrifiadur at ddefnydd y cyhoedd, a sefydlu clybiau llyfrau, crefftau, Cymraeg, Lego a gweithgareddau eraill.

 

Mynydd Y Betws Community Benefit Fund 2017 £4500

www.healthexpectcic.org.uk

Anogodd y prosiect ymwybyddiaeth y gymuned o'r ystod lawn o adnoddau Y Lolfa trwy annog gwirfoddolwyr llyfrgelloedd a defnyddwyr llyfrgelloedd i ddefnyddio'r ystod eang o adnoddau electronig sydd ar gael, gan gynnwys e-gylchgronau, hanes teulu Ancestry, a chyfnodolion academaidd. Roedd y prosiect yn cynnwys rhaglen o farchnata cyfryngau cymdeithasol, taflenni, a sesiynau blasu, sgyrsiau a sesiynau un i un i gyrraedd y rhai yn y gymuned nad oeddent yn aelodau ar hyn o bryd.

 

National Lottery Community Fund 2018 £10,000

 

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/

Ariannodd y prosiect hwn weithiwr y prosiect i ddatblygu a marchnata'r clybiau llyfrau ymhellach, hyfforddiant gwirfoddolwyr, a chyfraniad at gostau craidd.

 

 

NPTCBC Third Sector Fund 2019 £750

https://www.npt.gov.uk/

Roedd y grant hwn yn talu am rai o gostau rhedeg craidd Y Lolfa (yswiriant a band eang).

Community Foundation in Wales 2019 £850

https://communityfoundationwales.org.uk/

Darparu casgliad o lyfrau hunangymorth ar iechyd meddwl yn unol â'r cynllun Reading Well (Llyfrau ar Bresgripsiwn).

Rhoddion

GCG Community Council 2015 £250

Celtic Energy 2017 £200

Mike Harrison 2018 £200

GCG Community Council 2018 £450

GCG Community Council 2019 £1500

NPT Youth Fund 2019 £500

https://www.nptcvs.wales/

Grant i gefnogi gweithgareddau Cynllun Darllen Haf Y Lolfa, gan gynnwys llyfrau plant ar thema gwyddoniaeth a digwyddiadau a gynhelir gan wirfoddolwyr yn eu harddegau Reading Hack.

Summer Food and Fun 2019 £500

Grant i gefnogi gweithgareddau gwyliau haf lle gellid darparu bwyd i blant.

NPTCBC Third Sector 2020 £1500

Roedd y grant hwn yn talu am rai o gostau rhedeg craidd Y Lolfa (band eang) a chostau staff.