gwaun cae gurwen LIBRARY

lLYFRGELL

gcg

lIBRARY

Ymddiriedolwyr / Gwirfoddolwyr / Staff

 

Llyfrgellwyr Gwirfoddol

­

Yn Llyfrgell GCG mae gennym wirfoddolwyr sy'n caru llyfrau, gwirfoddolwyr sydd am hyrwyddo Cymraeg a Chymraeg, mae gennym wirfoddolwyr sy'n trysori'r gymuned.


Mae gan lawer o'n gwirfoddolwyr ychydig o amser ac maen nhw eisiau bod yn rhan annatod o'r gymuned - mae'n gwpl o oriau cymdeithasol iawn ac mae cyfle i roi rhywbeth yn ôl, ac mae bod yn rhan o dîm cyfeillgar sy'n rhoi gwybodaeth yn ffordd werth chweil i dreulio rhan o fore neu brynhawn.


mae llawer o'n gwirfoddolwyr yn adeiladu eu CVs, eu hyder, a'u set sgiliau, er enghraifft trwy ysgolion ar gyfer profiad gwaith neu ar gyfer Cynllun Gwobrau Dug Caeredin - gweler Young Hacks. Os hoffech wybod mwy am ddod yn wirfoddolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Staff

­

Trwy waith yr Ymddiriedolwyr gallwn sicrhau grantiau sydd wedi caniatáu inni gyflogi aelod staff rhan amser sy'n gweithio ar wahanol brosiectau (gweler y dudalen prosiectau a grantiau). Mae'r prosiectau hyn wedi bod yn y gymuned, yn sefydlu clybiau, yn hyrwyddo Cynlluniau Darllen a sawl agwedd ar dynnu sylw at bwysigrwydd darllen a llyfrau a mynd i'r afael ag anghenion cymunedol. Mae'r aelod staff hefyd yn gwneud yr holl waith Marchnata, Digwyddiadau ac ar hyn o bryd yn adeiladu Gwefan ar gyfer y llyfrgell.

 

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Pwy yw'r ymddiriedolwyr?

I'm Martin Locock: I am the Hon Chair of Y Lolfa and concentrate on funding applications. I work for the University of Wales Trinity Saint David. I live in GCG and run Y Lolfa's creative writing group..

Hi, I'm Jenny and I'm the Secretary for Y Lolfa and feel passionately about giving our community as wide an access as possible to books and reading.  During the day I'm an archaeologist and I love our local history group on Facebook.

Shwmae, I’m Debbie, I became a Trustee in 2016. In my current role as the Treasurer, I take care of the money side of things! It’s greatly rewarding to be a part of our wonderful community library and I think that reading brings so many opportunities. I enjoy the adult book club and seasonal fayres in the community hall.

Hi, I’m Siobhan a mother to 3 boys and I live locally in the village of GCG.  I love nothing more than picking up a book and getting lost in a story. I became a trustee roughly 2 years ago as I wanted my children and hundreds of others to experience going to a library and finding a great book to read as I had done when I was younger.  

My name Anthony Hall and I am interested in reading, knowledge and computing. I am involved with the Y Lolfa library because I want to help the public with using the library or using the internet for public services and to catalogue the books in the library to make it easier to locate second-hand books and the library’s own books.

I'm Siân and I'm in my final year studying English Literature at university. I love reading, music, and theatre. Joining Y Lolfa's Young Adult book club in 2016 gave me the opportunity to volunteer as a Reading Hack for the library's Summer Reading Challenge events. I've continued to be involved with Y Lolfa since then because it provides a strong sense of community and offers a space to share my passion for reading with others.