Ymddiriedolwyr / Gwirfoddolwyr / Staff

 

Llyfrgellwyr Gwirfoddol

­

Yn Llyfrgell GCG mae gennym wirfoddolwyr sy'n caru llyfrau, gwirfoddolwyr sydd am hyrwyddo Cymraeg a Chymraeg, mae gennym wirfoddolwyr sy'n trysori'r gymuned.


Mae gan lawer o'n gwirfoddolwyr ychydig o amser ac maen nhw eisiau bod yn rhan annatod o'r gymuned - mae'n gwpl o oriau cymdeithasol iawn ac mae cyfle i roi rhywbeth yn ôl, ac mae bod yn rhan o dîm cyfeillgar sy'n rhoi gwybodaeth yn ffordd werth chweil i dreulio rhan o fore neu brynhawn.


mae llawer o'n gwirfoddolwyr yn adeiladu eu CVs, eu hyder, a'u set sgiliau, er enghraifft trwy ysgolion ar gyfer profiad gwaith neu ar gyfer Cynllun Gwobrau Dug Caeredin - gweler Young Hacks. Os hoffech wybod mwy am ddod yn wirfoddolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Staff

­

Trwy waith yr Ymddiriedolwyr gallwn sicrhau grantiau sydd wedi caniatáu inni gyflogi aelod staff rhan amser sy'n gweithio ar wahanol brosiectau (gweler y dudalen prosiectau a grantiau). Mae'r prosiectau hyn wedi bod yn y gymuned, yn sefydlu clybiau, yn hyrwyddo Cynlluniau Darllen a sawl agwedd ar dynnu sylw at bwysigrwydd darllen a llyfrau a mynd i'r afael ag anghenion cymunedol. Mae'r aelod staff hefyd yn gwneud yr holl waith Marchnata, Digwyddiadau ac ar hyn o bryd yn adeiladu Gwefan ar gyfer y llyfrgell.

 

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Pwy yw'r ymddiriedolwyr?

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.

Ymddiriedolwyr

­

 

Mae gennym grŵp ffyddlon o Ymddiriedolwyr sydd, fel gwirfoddolwyr, yn cadw ein llyfrgell i redeg trwy gydol y flwyddyn, gan wneud y penderfyniadau am ddiogelwch, trefniadaeth, digwyddiadau a chodi arian a sicrhau grantiau sy'n caniatáu ar gyfer cydgysylltu gweithiwr rhan amser yn ychwanegol ac ar gyfer offer a llyfrau newydd. Os hoffech wybod mwy am ddod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â ni ar y dudalen cysylltu â ni.