geiriau o'r galon

Helo!!! Croeso cynnes I stondin digidol Geiriau o’r Galon, yma gallwch fwynhau siopa gyda phaned o de (peidiwch ag anghofio bisged). Gwelwch llyfrau nodiadau, dyddiaduron, printiau Cymraeg gwaith dylunio a chardiau cyfarchion unigryw Cymraeg a Saesneg ar gyfer bob achlysur, cardiau nadolig wedi personoli a sticeri. I archebu gwelwch ein gwefan www.geiriauorgalon.co.uk neu sgwrsiwch gyda fi dros Facebook neu Instagram. Rydw i yn gwerthfawrogi pob archeb sydd yn dod trwy'r Drws. Mwynhewch siopa, os rydych eisiau unrhywbeth danfonwch neges a wnâi ceisio dod 'nôl atoch mor gyntaf a phosib. I ddweud diolch am y cefnogaeth dros y blynyddoedd mwynhewch 10% i ffwrdd gan ddenfyddio côd GCGLIBRARY10. Diolch o'r Galon Emma x